Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:
10.01.2020

Spo?ahlivá detekcia s fotoelektrick?mi snímaèmi

Kategória: Firemné èlánky

Také znaèky ako PanasonicOmron alebo Autonics predstavujú popredných výrobcov automatiky, vrátane fotoelektrických snímaèov pou?ívaných v rôznych odvetviach priemyslu.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 649  649Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0

>> Prezentujte Vá? projekt na SVETELEKTRO

23.12.2019

V?sledky sú?a?e o najlep?í v?robok-4. kolo

Kategória: Nezaradite?né

Je rozhodnuté! Pozrime sa spoloène na výsledky 4. kola sú?a?e.

Autor: zawin

?itate?ov: 2660  2660Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
08.11.2019

Priemyselná sie? pod lupou

Kategória: Firemné èlánky

Pou?ívanie strojov a zariadení riadených poèítaèmi alebo ich men?ích ?pecializovaných verzií, nazývaných mikroovládaèe, sa stalo be?ným. S rozvojom internetu sa v?ak stále viac hovorí o budúcej revolúcii, tzv. priemysle 4.0, ktorý podporujú výrobky znaèky Advantech alebo Brainboxes.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 4982  4982Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
04.11.2019

Sú?a? o najlep?í v?robok - 4. kolo

Kategória: Nezaradite?né

Po dlh?ej odmlke sme sa rozhodli zorganizova? v poradí u? 4. kolo sú?a?e o najlep?í výrobok z elektroniky.

Autor: zawin

?itate?ov: 2756  2756Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
28.10.2019

BLIKA? NA KOLO S PICAXE 08M2

Kategória: Blikaèe a optika

Jako ka?dý tak i já rád jezdím na kole ve dne tak i veèer ale co se dnes dìje na silnicích lidovì ?eèeno "OPILÝ A ZFETOVANÝ ?IDI? VESELÝ VRAH" jsem se rozhodl vyrobit si jednoduchý modul blikaèe a doplnit jej k základnímu osvìtlení kola které pouze stereotypnì bliká ve stejném rytmu.

Autor: Vagner Vlastimil

?itate?ov: 2443  2443Komentárov: 4  4 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
09.09.2019

Revoluèné DC-DC menièe so ?irok?m rozsahom vstupného nap?tia

Kategória: Firemné èlánky

Ka?dý rok sa výrobcovia fotovoltaických modulov (PV) sna?ia vytvori? úèinnej?ie solárne panely, s vyu?itím nových technológií a nových materiálov

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 5064  5064Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
10.08.2019

Up-konvertor pro EsHail-2 - Aktualizace

Kategória: HAM - Technika

Nový koncový stupeò, o?arovaè a parabola.

Autor: OK2HAZ

?itate?ov: 4086  4086Komentárov: 3  3 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
02.08.2019

?o znamená napájanie kon?tantn?m v?konom v prípade LED zdroja?

Kategória: Firemné èlánky

Zdroj LED diód v re?ime kon?tantného výkonu je v poslednom èase populárnou témou. S tým sa spája nieko?ko otázok. Preèo musia by? LED diódy napájané kon?tantným prúdom? Preèo nie pomocou zdroja s kon?tantným výkonom?

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 2552  2552Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1
19.07.2019

Poèítaèe na palube Apollo 11

Kategória: Poèítaèe

20. júla 1969 o 20:15 UTC sa lunárny modul Apolla 11 zvaný Eagle blí?il k mesaènému povrchu. Velite? Neil Armstrong a pilot lunárneho modulu Buzz Aldrin mierili k pristávacej zóne v Sea of Tranquility.

Autor: Slavomír Petrík

?itate?ov: 4619  4619Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
10.07.2019

CNC obrábanie plastov

Kategória: Firemné èlánky

V súèasnom ?iroko chápanom priemysle hrajú ve?mi dôle?itú úlohu programovate?né zariadenia, vyznaèujúce sa vysokou opakovate?nos?ou a spo?ahlivos?ou.

Autor: TME s.r.o.

?itate?ov: 2789  2789Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>

Autor stránky je Ondrej Závodsk?(zawin), o graficky design sa stará ?ubo? Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
?as potrebn? k spracovaniu stránky 0.28 sekúnd
都市超级兵 小说,校花的贴身鬼王,女总裁的逍遥兵王
homeaboutnewsPartnerscontact
神医嫡女蜀青闲闲的秋千锦绣嫡女女主是家族里的嫡女重生逆袭之嫡女轻狂好看吗古言嫡女重生小说
废材嫡女l重生嫡女的古言狠毒复仇女嫡妃谋略盛世嫡女传 小说侯府嫡女使劲宠什么梗